Jak se definitivně zbavit ostýchavého problému žen?

Ostýchavý problém neudržení moče je jedním z hlavních obtíží 21. století. Podle klasifikace WHO (Světová zdravotnická organizace) se toto onemocnění řadí ke skupině tzv. sociálních nemocí, čili chronických onemocnění, velmi rozšířených ve společnosti, které významně znesnadňují nebo omezují provádění základních životních činností.

Odhaduje se, že cca 10 – 15 % obyvatelstva v rozvinutých zemích se potýká s problémem neudržení moče, což může být více než jeden milion obyvatel České republiky. Tato potíž se vyskytuje zejména u žen (které představují 36 % nemocných) ve starším věku a nejčastěji se objevuje v průběhu menopauzy a po porodech. Nekontrolované pomočování, nezávislé na vědomé vůli, se považuje za něco nenormálního postihujícího běžné fungování ve společnosti.

Nepříjemné aspekty života ženy postižené problémem neudržení moče 

Potíž neudržení moči – to není pouze problém zdravotnické povahy, ale také psychické, který může mít drasticky vliv na váš každodenní život a normální fungování ve společnosti. Pocit bezradnosti, ztráty pocitu důstojnosti, stud – takové emoce zažívají dennodenně osoby tímto problémem. Kvalita jejich osobního a profesního života se značně zhoršuje. Občas se stává, že ženy z touto obtíží končí zaměstnání, přerušují společenské kontakty,nevychází z domu, což může způsobit naprosté osamění, a v krajních případech depresi. Jak léčit neudržení moče a jiné ostýchavé nemoci?

Dobrou zprávou je to, že existuje novátorská, neinvazivní léčebná metoda neudržení moče a jiných ostýchavých nemoci. Je úplně bezpečná, bezdotyková a nenutí pacienta k přijímání dalších léčebných prostředků. Hovoříme zde o terapii magnetickým polem s proměnným kmitočtem, které působí na jednotlivé skupiny nervů a svalů pánevního dna odpovědných za kontrolu udržení moče a zpevňuje je. A co je důležité – všechno probíhá absolutně bezbolestně a bez zásahu lékaře nebo nutnosti polykat chemické léky.

Pro více informací navštivte web Pulzní magnetoterapie. Vždyť vaše zdraví a dobrá nálada by měly být tím prvním, na čem na světě záleží.

banner_v1