Karolína Malečková: Kraniosakrální terapie a zdravý rytmus těla

Karolína Malečková se zabývá kraniosakrální terapií a somatoemocionálním uvolněním. V rozhovoru se dozvíte jak Kraniosakrální terapie (CST) funguje a jak lze touto jemnou technikou řešit široké spektrum zdravotních obtíží. Ty jsou obvykle spojeny s bolestmi a dysfunkcemi různých orgánů a neurologickými, motorickými a smyslovými poruchami.

Více informací o Karolíně Malečkové a kraniosakrální terapii najdete na www.aktip.cz

banner_v1