Jan Mayer: Terapeutické služby rozhovorem a léčba příběhem

Jan Mayer se zabývá celostním přístupem ke klientům a hledáním řešení stávajícího stavu za pomoci širšího spektra možností. V tomto videu hovoří o terapeutické službě rozhovorem, v rámci které dochází k rozboru obtíží, jejich příčin a pomoc s hledáním cest „ven“. Zmiňuje také léčbu příběhem, kdy prostřednictvím vyprávění příběhů může dojít k uvolnění emocí, porozumění či mobilizaci a hledání sil.

Více informací o Janu Mayerovi a nabídce jeho služeb najdete na webu aktip.cz

banner_v1