MUDr. Václav Cikánek: Magnetoterapeutické přístroje pro domácí použití

Pulzní magnetoterapeutické přístroje mají široké možnosti použití u nejrůznějších zdravotních problémů, ale i pro regeneraci a rehabilitaci i v rámci domácí péče. V tomto rozhovoru se od odborníka MUDr. Václava Cikánka dozvíte ty nejpodstatnější informace pro účinnou a bezpečnou domácí aplikaci magnetoterapie.

Pokračování textu MUDr. Václav Cikánek: Magnetoterapeutické přístroje pro domácí použití

Jan Mayer: Terapeutické služby rozhovorem a léčba příběhem

Jan Mayer se zabývá celostním přístupem ke klientům a hledáním řešení stávajícího stavu za pomoci širšího spektra možností. V tomto videu hovoří o terapeutické službě rozhovorem, v rámci které dochází k rozboru obtíží, jejich příčin a pomoc s hledáním cest „ven“. Zmiňuje také léčbu příběhem, kdy prostřednictvím vyprávění příběhů může dojít k uvolnění emocí, porozumění či mobilizaci a hledání sil.

Více informací o Janu Mayerovi a nabídce jeho služeb najdete na webu aktip.cz
Pokračování textu Jan Mayer: Terapeutické služby rozhovorem a léčba příběhem

Jan Svoboda: Kinezilogie aneb svalový test o vás může říci překvapivě mnoho

 

Metoda Kineziologie – ONE BRAIN® je založena na získávání informací z těla pomocí nenáročného, jednoduchého svalového testu. Jan Svoboda se kineziologií dlouhodobě zabývá a v tomto rozhovoru odhaluje možnosti jejího použití.

Více informací o Janu Svobodovi a kineziologii najdete na webu aktip.cz
Pokračování textu Jan Svoboda: Kinezilogie aneb svalový test o vás může říci překvapivě mnoho

MUDr. Jarmila Klímová: Zdraví, nemoc, myšlení a emoce

Stále se mluví o zdraví a nemoci. Čím vlastně ale ve své podstatě zdraví a nemoc jsou? Jaký vliv na zdraví a nemoc mají myšlenky a emoce a jak s nimi pracovat?

Na tyto a další otázky odpovídá MUDr. Jarmila Klímová, psychiatr a psychoterapeut s mnohaletou praxí v oboru. V současné době je také vedoucí institutu a odborný garant Konzultačního a terapeutického institutu Praha.

Je spoluautorkou bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje? a autorkou knihy Psychosomatický dotek motýla.

Poslechněte si i první díl rozhovoru 

Více informací o činnostech MUDr. Jarmily Klímové najdete na www.aktip.cz
Pokračování textu MUDr. Jarmila Klímová: Zdraví, nemoc, myšlení a emoce

Karolína Malečková: Kraniosakrální terapie a zdravý rytmus těla

Karolína Malečková se zabývá kraniosakrální terapií a somatoemocionálním uvolněním. V rozhovoru se dozvíte jak Kraniosakrální terapie (CST) funguje a jak lze touto jemnou technikou řešit široké spektrum zdravotních obtíží. Ty jsou obvykle spojeny s bolestmi a dysfunkcemi různých orgánů a neurologickými, motorickými a smyslovými poruchami.

Více informací o Karolíně Malečkové a kraniosakrální terapii najdete na www.aktip.cz
Pokračování textu Karolína Malečková: Kraniosakrální terapie a zdravý rytmus těla

MUDr. Jarmila Klímová: Psychosomatika a celistvost člověka

MUDr. Jarmila Klímová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Je psychiatrem a psychoterapeutem s mnohaletou praxí v oboru. V současné době je také vedoucí institutu a odborný garant Konzultačního a terapeutického institutu Praha.

Je spoluautorkou bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje? a autorkou knihy Psychosomatický dotek motýla.

Poslechněte si i druhý díl rozhovoru

Více informací o činnostech MUDr. Jarmily Klímové najdete na www.aktip.cz
Pokračování textu MUDr. Jarmila Klímová: Psychosomatika a celistvost člověka

Žijte zdravě, žijte naplno